<;}. i:I"1366-ovedrem-ie6n/emdlin" 36640=""><;}. i:I"1366-ovedrem-ie6n/em" 36640=".nbn/em"><4px; 36640="tx">网易"/npx;><4px; 36640="{margi i-to i-tot:-1"> "/npx;><;}. 36640=".nw-tcd :-3px;l}.n bd"y i0ty ca }.mtatn64000 ." coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/) 0itiot.html?fht:2ersonalbloghome&er/=/empty.c03{.oveisim/lcy i0ty 新闻ettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyy LOFTERettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyy 图书ettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyy 有道ettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyy 摄影ettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyy 优惠券ettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyy 云笔记ettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyy 闪电邮ettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyy 邮箱大师ettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyy 印像派ettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyy 考拉海购ettyyyyyyyyyettyyyyyyyo;}. 36640="o{p bd npxce"> "/;}.>ettyyyyyyyyyca }.mtatn64000 ." coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/) 0itiot.html?fht:2ersonalbloghome&er/=/empty.-tred{p.oveisim/"p>ettyyyyyyyyy 更多ettyyyyyyyyyettyyyyyyyettyyyettyetettyyy<4px;  "/npx;> etty<;}. i:I"" 36640="1px im fl im im10"y i0tyca }36640="lbl bd iaixelat"prettif/empty.p366.oveisim/?fht:2ersonalbloghomelcoarget="_blank"pricodocus.chrue"><4px; 36640="tx">博客"/npx;><4px; 36640="{margi i-to i-tot:-1"> "/npx;><;}. 36640=".nw-tcd :-3px;l}.n bd"y i0ty ca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/m .vices/wapblog.html?fht:2ersonalbloghome"p>ettyyyyyyyyy 手机博客ettyyyyyyyyyettyyyyyyytyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/at;neeat;ne.html?fht:2ersonalbloghome"p>ettyyyyyyyyy 博客搬家ettyyyyyyyyyettyyyyyyytyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatyoucait"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/vipr:#?fht:2ersonalbloghomelc>ettyyyyyyyyy 博客VIP服务ettyyyyyyyyyettyyyyyyytyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/px 8px/w-fpose/?fht:2ersonalbloghomelc>ettyyyyyyyyy 发现ettyyyyyyyyyettyyyyyyytyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/g/?fht:2ersonalbloghomelc>ettyyyyyyyyy 小组ettyyyyyyyyyettyyyyyyyyyettyyyyyyyyy 风格ettyyyyyyyyyettyyyyyyyo;}. 36640="o{p bd npxce"> "/;}.>ettyyyyyyyyyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/blog_adommrepea/neosit/721{b9 -9082863728829/?fht:2ersonalbloghomelc>ettyyyyyyyyy LiveWrtrer写博ettyyyyyyyyyettyyyyyyytyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/blog_adommrepea/neosit/721{b9 -909{ba32abo00/?fht:2ersonalbloghomelc>ettyyyyyyyyy ;wid写博ettyyyyyyyyyettyyyyyyytyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/m .vices/d{_lblog.html?fht:2ersonalbloghome"p>ettyyyyyyyyy 邮件写博ettyyyyyyyyyettyyyyyyytyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/m .vices/emsblog.html?fht:2ersonalbloghome"p>ettyyyyyyyyy 短信写博ettyyyyyyyyyettyyyyyyyo;}. 36640="o{p bd npxce"> "/;}.>ettyyyyyyyyyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/wrapMerItUm .r:#?fht:2ersonalbloghomelc>ettyyyyyyyyy 群博客ettyyyyyyyyyettyyyyyyytyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatyoucait"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/BLOG_YOUCAI/"p>ettyyyyyyyyy 博客油菜地ettyyyyyyyyyettyyyyyyytyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/ht/?fht:2ersonalbloghomelc>ettyyyyyyyyy 博客话题ettyyyyyyyyyettyyyyyyytyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.p366.oveisim/hot/history/?fht:2ersonalbloghomelc>ettyyyyyyyyy 博客热点ettyyyyyyyyyettyyyyyyytyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.q.oveisim/#home?fht:2ersonalbloghomelc>ettyyyyyyyyy 博客圈子ettyyyyyyyyyettyyyyyyytyca }coarget="_blank"p 36640="}.m-xelatt"pricodocus.chrue"prettif/empty.blog.oveisim/6500Friradr:#?ode .5?fht:2ersonalbloghomelc>ettyyyyyyyyy 找朋友ettyyyyyyyyyettyyyyyyyettyyyettyc/;}.>ettyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyettyyy<4px;  "/npx;> yyyyettyyyettyyyettyyy<;}. i:I"barwin_gachax;li" 36640="fl barwin_gachax;li">ettyyyyyyyca 36640="dl;}.m" .mtatn64000 ." oarget="_blank"pricodocus.chrue"prettif/empty.jiz-thar.mpl_13isim/0;_t/1f27da_11a8deb8">LOFTER-温柔只给意中人ettyyyyyyyettyyyyyyyo;}. 36640="m-gachaWlin">ettyyyyyyyyyyyo;}. 36640="360.3tio ht:34">ettyyyyyyyyyyyyyyyoa 36640="134px;heilcoarget="_blank">ettyyyyyyyyyyyyyyyoa 36640="moseeiglcoarget="_blank"prettif/empty.www.mpl_13isim/.blo?fht:Iblog">更多美图>"/a>ettyyyyyyyyyyyc/;}.>ettyyyyyyyyyyyo;}. 36640=";wid4"> "/;}.>ettyyyyyyyc/;}.>ettyyyyyyyettyyyettyyyettyyy<;}. i:I"barwin_mpl_13Dldx;li" 36640="fl barwin_mpl_13Dldx;li">ettyyyyyyyca 36640="dl;}.m" onclickat LOFTER-冬日女神ettyyyyyyyo;}. 36640="mg{09) 0Wlin">ettyyyyyyyyyyyo;}. 36640="360.3tio ht:34">ettyyyyyyyyyyyyyyyoa 36640="134px;heilcoarget="_blank">ettyyyyyyyyyyyyyyyoa 36640="moseeiglcoarget="_blank"prettif/empty.www.mpl_13isim/.blo?fht:Iblog">更多美图>"/a>ettyyyyyyyyyyyc/;}.>ettyyyyyyyyyyyo;}. 36640=";wid4"> "/;}.>ettyyyyyyyc/;}.>ettyyyc/;}.>ettyyyettyyy<;}. i:I"barwin_yxpx;li" 36640="fl barwin_yxpx;li">ettyyyyyyyca 36640="dl;}.m" .mtatn64000 ." oarget="_blank"pricodocus.chrue"prettif/empty.alokaa.mpl_13isim/0;_t/385f5b_11a317b7">不愿登仙只因留恋人间ettyyyc/;}.>et ettyyyo;}. 36640="1px im fl im1 im seebyway"><4px;> "/npx;>"/a>c/;}.>et yyyyc4px;  "/npx;> yyyyc;}. i:I"barwin_z-tdSrapx;li" 36640="fl" ettyyyyyo;}. 36640="1px im fl im1 im z-tdtag prico">所有物是人非的风景里 只有你弥足珍贵"/a>c/;}.>etyyyyc/;}.>ettyc/;}.>etyyo;}. 36640="fr pn 360.3tio">ettyyyo;}. i:I"barwin_mpginAndReglc36640="fn"y i0yyyyca .mtatn64000 ." 注册"/a>ettyyyyy登录"/a>ettyyyyy<4px; 36640="fr ibloitinpxce i-t1 i-t1-4inpx"> "/npx;>ettyyyyyo;}. i:I"barwin_4000 .x;li" 36640="1px im fn"y<4px; 36640="lbl bd imai4000 .it fl ztag"y<4px; 36640="fl kewie/i"> "/npx;><4px; 36640="fl">加关注"/npx;>ettyyyc/;}.>etyyo/;}.>etc/;}.>etetty(functt:1(){ettyyyyyv -69 = docuh:4t.getEleh:4tById('blog-ovedrem-d{_nwidettyyyyyif(!!e) eght::4tpl_1.inm .tBodore(docuh:4t.getEleh:4tById('blog-ovedrem-barwin'),eidettyyyyy9 = docuh:4t.getEleh:4tById('blog-nheice-ed{_lwidettyyyyyif(!!e) und}.n.setTimerou(functt:1(){eon:yle.lute;le='';},oundetty})()uno/script>etetetetetc!-- @NOPARSE --y etc!-- /@NOPARSE --y uno;}. i:I"blogbarcolo-y}.mulc36640="blogbarcolo blogbarcolo-y}.mu prico">uno/;}.>etuno;}. 36640="blogbarcolo prico" i:I"1366-ovedrem-barcolo">etto;}. 36640="blogbarcolodlin">ettyo;}. i:I"c03bulletinmcollc36640="c03bulletinmcol prico">unyyyyca 36640="lnkc03{ l_13 m2a coltag prico"prettiflcoarget="_blank"y<4px; 36640="px;c03{ coltag prico"y   ca 36640="l_13 latnangorpe=vc03{ coltag prico"prettiflcricodocus.chrue">显示下一条"/a>  |  ca 36640="l_13 latat;cu coltag"prettif"pricodocus.chrue">关闭"/a>ettyo/;}.>etyc/;}.>ett o;}. i:I"0 -1oea .collc36640="0 -1oea .col prico">unyyyy <4px; 温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!"/npx;>立即重新绑定新浪微博》"/a>  |  ca 36640="l_13 ibloitiat;cu"prettif">关闭"/a>etty o/;}.>etyyyyo;}. i:I"$_faxiancollc36640="faxiancol prico">unyyyyyyo;}.>et yyyyca 36640="m2a ibloit"prettif/empty.blog.oveisim/px 8px/w-fpose/?fht:blogbannerlcoarget="_blank"yet yyyyc4px; 36640="faxiancag m2a"yettyyyyyo/;}.>etyyyyo/;}.>ettyyyc;}. i:I"$_gurnggaheillc36640="gurnggaheil prico">unyyyyyyo;}.>et yyyyet yyyyc4px; 36640="gurnggaheag m2a"yettyyyyyo/;}.>etyyyyo/;}.>ettyyyc;}. i:I"$_{09) 0InvtreTillc36640="{09) 0InvtreTil prico">unyyyyyyo;}.>et yyyyca 36640="m2a ibloit"prettif/empty.www.mpl_13isim/invtre/oveblog/?ed{_l=lcoarget="_blank"yet yyyyc4px; 36640="{09) 0InvtreTag m2a"yettyyyyyo/;}.>etyyyyo/;}.>eto/;}.>yyo;}. 36640=".nbdlin pl_" i:I"1366-ovedremed{_n"y<;}. 36640=".nbt:: .nbbar">etty<;}. 36640="wkg h"pi:I"blog-ovedrem-bannerl>ettyyyettyyy<;}. 36640="t">ettyyyyyoh1 36640=". c"y<4px; 36640="ztag pno">投机少爷"/npx;>ettyyyyyop 36640="d c"y<4px; 36640="ztag pno">智者顺时而谋,愚者逆理而动"/npx;>

ettyyyo/;}.>etyyyyo;}. 36640="f h ztag"yettyyyca 36640="o" ricodocus.chrue"coarget="_blank"prettif#"><4px; 36640="xx ztag"y"/a>ettyo/;}.>eto/;}.><;}. 36640=".nbt:: .nb;}.">etty<;}. 36640="wkg">ettyyy<;}. 36640="c h">ettyyyyyoh2>导航bac2>ettyyyyyolat36640=".elat360.3tio">ettyyyyyyyyyyyyyyyet yyyyyyyycodt36640="w w0"y yyyyyyyyyyca 36640="i i0 l_11 h"pricodocus.chrue"crettif/empty..mujir{}oye.blog.oveisim/">首页"/a>et yyyyyyyyet yyyyyyyy日志"/a>et yyyyyyyyet yyyyyyyyet yyyyyyyyyyca 36640="i i9 l_11 h"pricodocus.chrue"crettif/empty..mujir{}oye.blog.oveisim/{09)archive/">LOFTER"/a>et yyyyyyyyet yyyyyyyyet yyyyyyyyyyca 36640="i i2 l_11 h"pricodocus.chrue"crettif/empty..mujir{}oye.blog.oveisim/album/">相册"/a>et yyyyyyyyet yyyyyyyyet yyyyyyyyyyca 36640="i i3 l_11 h"pricodocus.chrue"crettif/empty..mujir{}oye.blog.oveisim/musit/">音乐"/a>et yyyyyyyyet yyyyyyyyet yyyyyyyyyyca 36640="i i4 l_11 h"pricodocus.chrue"crettif/empty..mujir{}oye.blog.oveisim/d7 liott:1/">收藏"/a>et yyyyyyyyet yyyyyyyyet yyyyyyyyyyca 36640="i i5 l_11 h"pricodocus.chrue"crettif/empty..mujir{}oye.blog.oveisim/frirads/">博友"/a>et yyyyyyyyet yyyyyyyyet yyyyyyyyyyca 36640="i i6 l_11 h"pricodocus.chrue"crettif/empty..mujir{}oye.blog.oveisim/ghtf-oe/">关于我"/a>et yyyyyyyyetyyyyyyc/ul>etyy< etyyyy{lis_ a as x}etyy {if !!x}etyy
 • ${fn(x.oitl ,26)|escape}
 • etyyyy{/if}etyy {/lis_}etyyetyy<#--推荐日志-->etyy< 推荐过这篇日志的人:

  etyyyy<;}.>etyyyy {lis_ a as x}etyy {if !!x}etyy <;}. 36640="ibloitinpw-fce npw-f40r>etyyyy etyyyy ettyyyyy <;}. 36640="cwd trice">etyyyy etyyyy yy ${fn(x.recommenderNickname,6)|escape}etyyyyyy ettyyyyy etyyyy etyyyy {/if}etyy {/lis_}etyy etyyyy{if !!b&&b.length>0}etyy

  他们还推荐了:

  etyyyyetyyyy

  etyyyy

  etyyyy

  etyyyy

  etyyyy

  etyyyy<;}. 36640="more">更多>>etyy<#--评论模块结构-->etyy< etyyyy <;}. 36640="case">etyy<#--引用模块结构-->etyy< etyyyy <;}. 36640="close">etyyyyyy <4px; 36640="ztag ibloitiicn0 icn0-57"> "/4px;>etyyyy etyy <#--博主发起的投票-->etyy< etyyyy{lis_ a as x}etyy {if !!x}etyy
 • etyyyyyy${x.nickName|escape}  投票给etyyyyyy {vin irst_opaion = true;}etyy {lis_ x.voteDetailLis_ as voteToOpaion}etyy {if voteToOpaion==1}etyyyyyy {if irst_opaion==false},{/if}  “${w[voteToOpaion_index]}”  etyyyyyy {/if}etyy {/lis_}etyy {if (x.role!="-1") },“我是${c[x.role]}”  {/if}etyy     <4px; 36640=" _17">    ${fn1(x.voteTime)}etyyyy {if x.userName==''}{/if}etyyyy{/if}etyy {/lis_}etyyetetvin wumiiPermaL6nk = "http://wlog.163.com/toujir{}oye/blog/4et<4cript oype=" et  "/;}.yetyy <;}. 36640="r cr h100r> "/;}.yetyy etyyyyyy<;}. 36640="l bl bhr> "/;}.yetyy <;}. 36640="r br bhr> "/;}.yetyy <;}. 36640="c bc bh lcrr> "/;}.yetyy  "/;}.yetyy <;}. 36640="l wl t ltr> "/;}.yetyy <;}. 36640="l wl b lbr>  "/;}.yetyy <;}. 36640="n wr a rtr> "/;}.yetyy <;}. 36640="n wr b rbr> <;}. 36640="wkg h 4pxce"><;}. 36640="6 hr>   etyy<;}. 36640="wkg h">etyyyy

  页脚"/h2>etyyyy<;}. 36640="k"> 我的照片书et <4px; 36640="p _10r>-etyyyyyy博客风格et <4px; 36640="p _10r>-etyyyyyy手机博客et <4px; 36640="p _10r>-etyyyyyy下载LOFTER APPet etyyyyyy<36nk .mt="alternate" oype="applic aion/rss+xml"pcitle="RSS" rettifhttp://toujir{}oye.blog.163.com/rss/"tyetyyyyyy<4px; 36640="p _10r>-<4px; 36640=" _18r i:I"$_foot_sub4cribe"><4px; 36640="ibloitim2a icn0 icn0-919r> "/4px;>网易公司版权所有 ©1997- -97

  etyyetyyetyy<;}. 36640="np-layen" i:I"wlog-163-com-layen"> < et <4px; 36640="fr ibloiti4pxce icn1 icn1-4r> etyy
  ${u}etet < {lis_ wl as x}etyy <;}. 36640="grpr>${x.g}etyyyy {lis_ x.l as y}etyy ${y.n}et {/lis_}etyy {/lis_}etet < etyywindow.N = {tm:{'zbtn':'nbtn',etyyyyyyyyyy 'bdc0':'bdc0','bdc2':'bdc1',et 'bgc0':'bgc0','bgc1':'bgc1','bgc2':'bgc2','bgh0':'bgc9',et ' _10':' _13',' _11':' _14',' _12':' _15',' _13':' _16',' _14':' _17',' _15':' _19'}};etyyD a:.servTime = '11/21/2-97 18:09:13';etyyloc aion.api = 'http://api.blog.163.com/';etyyloc aion.msg = 'http://api.blog.163.com/msg/dwr';etyyloc aion.dwr = 'http://api.blog.163.com/toujir{}oye/dwr';etyyloc aion.vcd = 'http://api.blog.163.com/cap/captcha.jpgx?parentId=94799530&r=';etyyloc aion.mrt = 'http://b.bst.126.net/c03pag9/4et <4cript oype=" et <4cript oype=" et <4cript src="http://analytics.163.com/ites.js" oype=" et <4cript oype=" et _ites_nacc='wlog';neteaseTrm-ker();etyyyyetyyyyc03 Imag9().src = 'http://wlog.163.com/c03pag9/imag9s/analyse.png?s=p&t='+c03 D a:().getTime();etyyet<4cript>etwindow.se3Timeout(fun-3ion(){etyy(fun-3ion(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObje-3']=r;i[r]=i[r]||fun-3ion(){etyy(i[r].q=i[r].q||[]).pxsh(arguments)},i[r].l=1*c03 D a:();a=s.createEtement(o),etyym=s.getEtementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)etyy})(window,document,'4cript','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');etetyyga('create', 'UA-69204963-1', 'auto');etyyga('send', 'pag9view');et},300);etetetet etetet<4cript oype=" et window.se3Timeout(fun-3ion(){et J.{0adScript('http://music.ph.126.net/ph.js?011');et et J.pos_D aaByDWR(loc aion.dwr,'MusicBeanNew','4etCopyrighaMusicSessionToken',false);et },9000);etetetet<4cript>etwindow.se3Timeout(fun-3ion(){etyy vin 4cript = document.createEtement('4cript');et 4cript.async = 1;et 4cript.src = 'http://w1.bst.126.net/c03regflow/.ms/js/blog_aswlf_V3_1.js';etyy document.body.appendChild(4cript);et },300);etet et <4cript oype=" etet"/html>et